Trafikinformation till boende Lidingö

Vi har under flera år arbetat med olika trafiklösningar i ett försök att minska bilköerna. Är du boende på Lidingö ber vi dig ta del av följande information om trafikändringar, avstängningar m.m. som förekommer under TCS Lidingöloppshelgen.

TCS Lidingöloppet är världens största terränglopp med över 45000 deltagare under helgen. Loppet har arrangerats sedan 1965, många Lidingöbor känner till det sedan många år tillbaka. För er som är nyinflyttade kan vi meddela att det kommer att vara begränsad framkomlighet i trafiken, högst tryck är framförallt under lördagen den 26 september. Se till att ta extra tid på er om ni behöver köra bil och passera korsningen vid Lidingövallen.


Sticklinge
Sticklinge har i många år haft en tuff trafiksituation och för att lösa detta så kommer vi att enkelrikta Kyttingevägen mot trafik ut från Sticklinge som istället leds om via Tyktorpsvägen och Sticklingevägen. Sticklingevägen kommer att enkelriktas mot trafik in mot Sticklinge och du kör istället precis som vanligt in via Kyttingevägen. Allt detta gör vi för att bilisterna ska slippa möta varandra med trafikkaos som följd.


Kommer du från Rudboda och ska in mot Stockholm:
Kör söder i rondellen vid Lidingövallen in på Kyrkvägen och följ anvisning därifrån.

Ska du till Rudboda från Stockholm:
Kör Norra Kungsvägen.

Avspärrningarna i östlig riktning på Norra Kungsvägen mellan Lidingövallens rondell till Källängsvägen gäller under lördag och söndag  i riktning mot Ropsten. 08:00-19:30 lördag och 08:00-17:00 söndag.


Kyrkvägen: Det kommer inte gå att köra i riktining från centrum till Lidingövallen (mellan Stockholmsvägen till Norra kungsvägen) i perioderna 08:00-19:30 lördag och 08:00-17:00 söndag.
(du kan alltså köra söderut på vägen, men inte norrut)

Kyrkvägen: Mellan korsningen från Läroverksvägen-Bredablicksvägen kommer man ej kunna köra mot centrum lördag och söndag mellan 13:30-19:30.


Klicka på bilden för en större karta
Avstängda trafikljus
Vi nödgas att stänga vissa trafikljus främst under lördagen och det är följande ljus som berörs:

 • Korsningen Källängsvägen / N:a Kungsvägen
 • Korsningen Lejonvägen / N:a Kungsvägen
 • Korsningen Kyrkvägen / Kyrkallén 
 • Korsningen Läroverksvägen / Vasavägen
 • Korsningen Lejonvägen / Vasavägen

Begränsad framkomlighet
Där loppet passerar bilvägar kommer det finnas vägslussar/trafikvakter, vilket innebär begränsad framkomlighet i perioder under helgen.
Dessa platser är:

 • Elfviksvägen, vid Hustegaholm. (Lör)
 • Fågelöuddevägen. (Lör)
 • Södergarnsvägen. (Lör)
 • Bosövägen. (Lör)
 • Trolldalsvägen, vid Kyttingetippen. (Lör-sön)
 • Kyttingevägen, vid Krabb-/Kräftvägen. (Lör-sön)
 • Uddvägen, vid Sticklingebadet. (Lör-sön)
 • Rödstuguvägen, längst nere vid viken. (Lör-sön)
 • Tyktorpsvägen, vid Abborrparken. (Lör-sön)
 • Tyktorpsvägen, väster om Sticklingevägen vid dammarna. (Lör-sön)
 • Kyttingevägen, vid golfbanans södra spets. Se avsnitt Sticklinge överst på sidan ang. enkelriktningar. (Lör-sön)

 

Om ni har ytterligare frågor  är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon.
Telefon 08-765 26 15, E-post: info@lidingoloppet.se

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med