Råd för ett hälsosamt lopp

TCS Lidingöloppet har tillsammans med Praktikertjänst byggt upp ett erfaret sjukvårdsteam för att du som deltagare ska känna dig trygg i spåret. Men innan du ger dig iväg bör du noga reflektera över dina förutsättningar att genomföra loppet.  

Praktikertjänsts läkare Amer Al-Ani, ansvarig för sjukvårdsteamet, svarar på sju viktiga hälsofrågor inför Lidingöloppshelgen.

Vad bör jag tänka på när det gäller min hälsa innan jag springer TCS Lidingöloppet?
- Du bör reflektera över din form och hälsa innan du ger dig ut i spåret. Det är en grundförutsättning som jag vill framhäva noga. Alla löpare får via mejl en hälsodeklaration som är utvecklad av Europeiska Hjärtläkarföreningen. Genom att svara ärligt på frågorna får du som löpare en bra indikation på om du har förutsättningarna att klara av den utmaning som TCS Lidingöloppet är.

Är det någon kategori löpare som bör vara extra försiktiga?
- Ja, i synnerhet de som har en sjukdomshistorik. Det kan vara hjärtsjukdom, högt eller svårkontrollerat blodtryck, astma, diabetes, epilepsi eller om du lider av annan allvarlig sjukdom.

Vad ska jag göra om jag tillhör någon av dessa kategorier?
- Då ska du i god tid före loppet ha konsulterat din läkare och noga diskuterat igenom huruvida du verkligen ska starta.

Jag har ingen sjukdomshistorik men har känt mig hängig de senaste dagarna – vad ska jag göra?
- Delta inte om du har varit sjuk 2-3 dagar innan loppet. Det gäller om du haft en förkylning, feber, kräkningar, diarré, bröstsmärtor eller mått dåligt på något annat sätt. Det finns sjukvårdspersonal att diskutera med vid starten, men vi kommer inte att kunna ge tillräcklig individuell rådgivning så nära inpå loppet. Det är i slutändan ditt beslut och ditt ansvar om du väljer att genomföra loppet, så var rädd om dig.

Finns det några varningssignaler att vara uppmärksam på?
- Om du under träning haft symptom som bröstsmärta, tryck över bröstet, yrsel, känt dig ovanligt andfådd eller på annat sätt mått dåligt bör du inte starta. De allra flesta akuta sjukdomsfall under TCS Lidingöloppet drabbar löpare som mått dåligt inför loppet men ändå startat. Börjar du få känningar under loppet bör du genast bryta.

Hur ser tillgången på sjukvård ut under loppet?
- TCS Lidingöloppet har tillsammans med oss på Praktikertjänst byggt upp ett sjukvårdsteam för att du som deltagare ska känna dig trygg innan, under och efter loppet. Vi finns där för din skull och är redo att snabbt hjälpa dig.

Något sista råd?
- Ta inga risker. Det är orättvist mot dig själv och din familj. Det finns många andra tillfällen att löpa när du känner dig bättre. Till dig som känner dig trygg i ditt deltagande önskar vi på Praktikertjänst stort lycka till i spåret!