Hjärt-Lungfonden valde Lidingöloppet som partner

2011 startade Lidingöloppet och Hjärt-Lungfonden ett samarbete. Målet för det långsiktiga samarbetet är att samla in två miljoner kr/år (alt pengar/ekonomiskt stöd) till svensk forskning inom hjärta- kärl och lunga.

Det är Hjärt-Lungfonden som bekostar det mesta av den oberoende hjärtforskningen i Sverige, inte staten som man kanske tror. Därför är insamling till forskning så viktig och varje gåva har stor betydelse för att hålla fler hjärtan friska längre.

Hjärt-Lungfondens mål är att besegra hjärtsjukdom, vår tids stora folksjukdom. Över en miljon svenskar lider av hjärtsjukdom och det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. För att rädda liv krävs forskning och forskning kräver stora resurser. 2010 delade Hjärt-Lungfonden ut 160 miljoner till hjärtforskningen.
 
Lidingöloppet är världens största terränglopp med 43230 anmälda löpare 2011, och har funnits sedan 1965. Lidingöloppet drivs av kärlek till löpning och vill inspirera fler att springa för att orka mera och må bättre. Vi på Lidingöloppet verkar för att löpning och rörelse ska öka och stödjer löpare i deras vilja att utvecklas och hålla sig vid god hälsa.

Att springa, jogga och motionera utvecklar din kondition och bidrar aktivt till en god hälsa. Hjärta och lungor blir friskare och starkare, du orkar mer och mår bättre. Lidingöloppet och Hjärt-Lungfonden har därför inlett ett samarbete för att främja löpning och motion och samtidigt aktivt stödja svensk hjärt-, kärl- och lungforskning.

Samarbete sker på flera olika plan mellan Lidingöloppet och Hjärt-Lungfonden. Bland annat kan du redan när du anmäler dig till något utav Lidingöloppets nio lopp bidra med 50kr, 75kr eller 100kr.

Håll utkik under första halvan av 2012 hur just du kan bidra på fler sätt! Allt för att främja insamlingen till svensk hjärtforskning.