Lidingö Rotaryklubbar instiftar vandringspris i LidingöRuset

Rotaryklubbarna på Lidingö, Lidingö-Milles, Lidingö-Långängen och Lidingö inleder ett samarbete med Lidingöloppet och instiftar från och med 2012 ett vandringspris i Rotarys namn i samband med LidingöRuset.

Vandringspriset som kommer att delas ut under de närmaste 3 åren går till den särskola eller daglig verksamhet/på dagcenter, som bidragit med flest deltagare vid LidingöRusets lopp. Den kände Lidingödesignern, Jonas Torstensson på Torstensson Art & Design AB har fått uppdraget att formge vandringspriset.

Rotary är en världsomspännande organisation med cirka 1.2 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Medlemmarna, rotarianerna, är ledare inom näringsliv, yrkesliv och samhälle. Rotary ger humanitärt bistånd, uppmuntrar god etik i samtliga yrken och främjar fred och samförstånd i världen. Rotarys motto, Osjälviskt tjänande (Service Above Self) genomsyrar organisationens arbete både i det egna samhället, på arbetsplatsen och i världen.Lidingö Rotary