Tidtagningsinformation från Neptron

I klasserna M30, K30 och MK15 har vi i år haft problem med en del chip. Vi beräknar att det är ca. 2,5%.

Våra undersökningar efter loppet visar följande: 

  • Chip som vi har fått tillbaka från löpare, som inte fått sin tid direkt efter loppet, läser väldigt dåligt, men är inte helt döda.

  • De chip som inte fungerar som de ska finns i stort sätt endast på M30, K30 och MK15.

  • Samma typ av chip användes också under Tjejloppet och Lilla Lidingöloppet utan problem.

Vi är nu relativt övertygade om att vi från vår underleverantör har fått en omgång chip med sämre kvalitet. Vi är i kontakt med underleverantören och har nu skickat en omgång chip till denne för undersökning.

Vi beklagar givetvis det som hänt och gör nu allt för att alla som vanligt ska få sina sluttider. Tills nu har vi gått igenom alla videofilmer för dessa klasser och uppdaterat resultaten på hemsidan, så de flesta ska nu kunna se sina sluttider. Givetvis kan det finnas de som av någon annan anledning inte har sina tider, fel startnummer, fel startgrupp, byte av namn etc.

 

/Neptron