Lidingöloppet skänker pengar till Rädda Barnen

Barn är särskilt utsatta och drabbas hårt när en katastrof inträffar. Att stödja barn och deras familjer mitt i en katastrof kan innebära att förse dem

med mat, rent vatten och tak över huvudet, men det omfattar ofta mycket mer.

Lidingöloppet vill hjälpa de miljontals flyktingar från Syrien som behöver filtar, mat och mediciner.  Därför skänkte Lidingöloppet 5 kr per barn som anmälde sig till Lilla Lidingöloppet och Knatteloppet.

Ramundberget som är Loppvärd för Lilla Lidingöloppet klev in och skänkte även de 5 kr per barn som anmälde sig till Lilla Lidingöloppet och Knatteloppet under loppet 2015.

Tack vare alla era anmälningar till barnloppet samlade Lidingöloppet och Ramundberget in 50 000 kr till Rädda barnen. Barn kan göra skillnad för andra barn!

Skänk pengar till insamlingen du också: www.raddabarnen.se/stod-oss/egen/alla/lidingoloppet

Läs mer hur du kan prata med ditt barn om flyktingkrisen >>