Nytt forskningssamarbete under Lidingöloppet 2015

Vad skrivs om idrottsevenemang i sociala medier? Och hur bidrar deltagare och publik till idrottsupplevelser? Det är två centrala frågor som ett nystartat forskningssamarbete kommer att studera närmare under Lidingöloppet 2015.

 

I det treåriga forskningsprojektet ”Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang” studerar Christofer Laurell, ekonomie doktor verksam vid Volante Research och Stockholms universitet, hur idrottsevenemang integreras i sociala medier och hur människor uttrycker engagemang kring sina upplevelser i digitala utrymmen.

Som en del i forskningsprojektet studeras Lidingöloppet 2015. Genom att följa hur Lidingöloppet omnämns och refereras till i sociala medier är syftet att förstå vilka värden användare av sociala medier ger Lidingöloppet i inlägg på olika plattformar som bland annat Twitter och Facebook.

- I projektet samlas inlägg som berör Lidingöloppet in dagligdags från samtliga stora sociala medieplattformar. Genom att studera inläggen kan vi närmare förstå hur idrottsupplevelser digitaliseras och vad det här innebär för såväl publik, deltagare som evenemang, säger Christofer Laurell, projektledare för forskningsprojektet.

Från Lidingöloppets sida välkomnas forskningssamarbetet. Detta då sociala mediers framväxt har blivit en allt viktigare förändring att förhålla sig till.  

- Vi har märkt ett allt större digitalt engagemang över åren. Därför är det väldigt givande för oss att delta i det här forskningssamarbetet för att få en närmare inblick i hur vi kan stärka våra löpares upplevelse av Lidingöloppet, säger Tomas Hoszek, VD för Lidingöloppet. 

För mer information kontakta:
Christofer Laurell
0709-792079  
christofer@volanteresearch.com   

Staffan Movin, Lidingöloppet
0702-107495 

Kontakt kan även tas via press@lidingloppet.se