Resultat arkiv 1965-

Här hittar du resultat från Lidingöloppet, från det första året 1965 fram till 1994. Resultaten är alla i pdf-format.

1965 1975 1985
1966 1976 1986
1967 1977 1987
1968 1978 1988
1969 1979 1989
1970 1980 1990
1971 1981 1991
1972 1982 1992
1973 1983 1993
1974 1984 1994