Banlängder

År 2005 gjordes en omläggning av banan mellan kilometrarna 25 och 24 omläggning av banan genomfördes aldrig, kilometerangivelserna är nu justerade. När vätskedepån öppnades vid Uddvägen mellan kilometrarna 7 och 6 förlängdes kilometern. Vid mätning av Lidingöloppsbanan under de första åren användes en famnstake då hjulmätning visade 1-3% fel beroende på stena, rötter och andra ojämnheter. Även vid den senaste mätningen har samma famnstake, 1,482 m, använts. Detta för att på bästa vis få ett mätredskap som mest efterliknar en löpares löpsteg.

Vid mätning med cykel har det visat sig att det inte är möjligt att cykla rakt uppför de brantaste backarna. Att leda cykeln ger inte samma resultat som att sitta på cykeln vid mätning, felet kan vara upp till 1%.

Ett tiotal kilometerskyltar har flyttats där så varit möjligt med hänsyn till markförhållanden, träd och sikt etc. I nedanstående förteckning framgår aktuella avstånd mellan kilometermarkeringarna på 30 km:s banan och banans totala längd.

Mätningen har skett närmaste väg, vilket innebär att i kurvor har mätningen skett c:a 3 dm in på spåret.

Justerade Kilometermarkeringar 2012

  Från Till    
Huv.-start Mål   30250 m
B-start Mål   30176 m
A-start Mål   30144 m
 
30

29

1004 m

30006 m
  29 28 1002 m 29002 m
  28 27 1000 m 28000 m
  27 26 1000 m 27000 m
  26 25 1002 m 26000 m
  25 24 1002 m 24998 m
  24 23 1002 m 23996 m
  23 22 996 m 22994 m
  22 21 1011 m 21998 m
  21 20 988 m 20987 m
  20 19 1007 m 19999 m
  19 18 991 m 18992 m
  18 17 996 m 18001 m
  17 16 1002 m 17005 m
  16 15 996 m 16003 m
  15 14 998 m 15007 m
  14 13 1003 m 14009 m
  13 12 1002 m 13006 m
  12 11 1008 m 12004 m
  11 10 999 m 10996 m
  10 9 993 m 9997 m
  9 8 1002 m 9004 m
  8 7 1002 m 8002 m
  7 6 1000 m 7000 m
  6 5 1000 m 6000 m
  5 4 1000 m 5000 m
  4 3 1007 m 4000 m
  3 2 996 m 2993 m
  2 1 1001 m 1997 m
  1 Mål 996 m 996 m

 


Avstånd till 30km:s skylten

    Till Mål
Elit A-start till 30 km:s skylten 138 m 30144 m
Elit B-start till 30 km:s skylten 170 m 30176 m
Huvudstart till 30 km:s skylten 244 m 30250 m

Abborrbackens längder

  meter Lutning
Abborrb -skylt 20 m  
Skylt  -utplaning 98 m c:a 12%
Skylt  -5 km stolpe 126 m  
Abborrb  -toppen 542 m  
Skylt  -toppen 522 m c:a 8%

Övriga banlängder TCS Lidingöloppet 15 och Lidingö Tjejlopp 10 km, skolstafetten och TCS Lilla Lidingöloppet och Lidingö På Gång

TCS Lidingöloppet 15 km 14950 m
Lidingöloppet 10 km 9840 m
Lidingöloppet 4 km 4020 m
Lidingö På Gång 10 km 9840 m
Lidingö På Gång 4 km 4020 m
TCS Lilla Lidingöloppet 1,7 km 1600 m
TCS Lilla Lidingöloppet 3.0 km 2980 m
TCS Lilla Lidingöloppet 6,0 km 5880 m
       
Skolstafetten 4x1,7 km str 1 1600 m
Skolstafetten 4x1,7 km str 2-4  1570 m
    Totalt  6310 m
Skolstafetten 4x2 km str 1 2080 m
Skolstafetten 4x2 km str 2-4 2040 m
    Totalt 8200 m