Rosa Bandet-loppet

Rosa Bandet-loppet ingår i Tjejklassikern. Loppet är 10 kilometer – samma sträcka som sista milen i TCS Lidingöloppet 30. Passar såväl vana som ovana löpare. Loppet har en unik startgrupp med en högre avgift som oavkortat går till Cancerfonden.

Rosa Bandet-loppet (f d Lidingö Tjejlopp) är den officiella tävlingsdistansen för kvinnor. Här får du uppleva 10 kilometer vacker natur på tuffa men mjuka spår. Banan består av den sista milen på TCS Lidingöloppet 30.

Oavsett om du redan är löpare eller behöver en bra morot för att hålla igång din träning och ditt välbefinnande, så är Rosa Bandet-loppet loppet för dig. Både start och målgång sker på Grönsta gärde, vilket gör det idealiskt för dina supportrar att heja på dig på plats.

Rosa Bandets egen startgrupp

Rosa Bandet-kampanjen har en egen startgrupp där hela anmälningsavgiften går till

Cancerfondens Rosaband-kampanj. Deltagarna i den rosa startgruppen får ett litet rosa startkitt med produkter från Cancerfonden och ICA.

Tjejklassikern

Rosa Bandet-loppet ingår – tillsammans med Kristinaloppet/Tjejvasan, Tjejvättern och Vansbro Tjejsim – i klassikerserien. Tjejklassikern är utmaningen för tjejer från 15 år och den kvinnliga motsvarigheten till En Svensk Klassiker.

Läs mer om Tjejklassikern här »

Planera noggrant ditt vätske- och matintag inför loppet. Vid serverar vätska på tre platser utmed loppet:

  • 7 km från mål, Uddvägen: sportdryck, vatten, bullar och bananer
  • 3 km från mål, Tyktorp: sportdryck, vatten och bananer
  • Vid Mål: sportdryck, vatten, bullar och bananer

Banan består av den sista milen på TCS Lidingöloppet 30. Du får uppleva vacker natur, kuperad terräng och mjuka spår.

banprofil tjejloppet

Silvermedaljtider: 

Klass........................Tid

Män 30....................2.15.00
Kvinnor 30..............2.38.00

Män 15km...............1.07.00
Kvinnor 15km.........1.15.00

Män 50.....................1.14.00
Män 60.....................0.55.00
Män 70.....................1.02.00
Män 80.....................0.25.00

Kvinnor 50...............1.05.00
Kvinnor 60...............1.08.00
Kvinnor 70...............1.10.00
Kvinnor 80...............0.28.00

Kvinnor 22...............0.45.00
Flickor 17.................0.50.00
Flickor 19.................0.50.00

Män 22....................1.00.00
Pojkar 17.................0.42.00
Pojkar 19.................0.42.00

Rosa Bandet-loppet (f d Lidingö Tjejlopp)......0.50.00

 Medaljtiderna för Lidingöloppet 

Under de fem första åren fick de som klarade segertiden plus 30 procent IFK Lidingös bronsplakett med ”Lidingöloppet” i relief. 1969 var medaljtiden så bra som 2.12.33 vilket 316 man klarade och därefter fastställdes medaljtiden till 2.15.00 oavsett vad segertiden blev. 

Från 1976 kom alla att få medalj och då byttes plaketten ut mot silvermedalj till dem som klarade 2.15. 

När så kvinnorna blev så pass många på 30 km att även de skulle få en silvermedaljtid så gjordes olika jämförelser både vad gällde jämförande tider dels mellan kvinnorna som sprang 15 km (vilket fram till 2005 var kvinnornas huvudlopp) och även procentuellt antal som borde få silvermedalj. 
Fram tom 1992 var silvermedaljtiden 2.15 för MK 30 km. Kvinnornas medaljtid var från 1993 och tom 2000  2.35 för att 2001 ändras till 2.38. Tittar man i resultatlistorna från angivna år framgår det i 1993 års resultatlista att 45 kvinnor  klarade 2.35 och 1994 var det 37 st.

Kvinnornas silvermedaljtid på 15 km var då liksom nu 1.15

Mer om tävlingsinformation

Start i för tidig startgrupp leder till Automatisk Diskning. 

Start i en senare startgrupp leder till Automatiskt Tidspålägg(10 min per försenad startgrupp) från löparens egentliga starttid. Dessa beslut går Ej att överklaga.

 Mer om tävlingsinformation >>

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med