Om Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. 

Den får två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan, som gör det smidigare att byta mellan pendeltåg, tunnelbana och buss samtidigt som kapaciteten för alla tåg fördubblas. När Citybanan öppnar 2017 blir den en del av SL:s pendeltågsnät.

Läs mer om Citybanan hos Trafikverket: http://www.trafikverket.se/citybanan/

Läs mer om Citybanan och de nya stationerna hos Trafikförvaltningen/SL: http://www.sll.se/citybanan/


1 dagar till Tunnelrun

Anmälda löpare: 33187

Facebook
Trafikverket
2XU
SJ
Jernhusen
SL
NeH
Strukton
nrj