Från 200 000 resenärer till 400 000 i Stockholms centralstationsområde

Idag rör sig över 200 000 resenärer i centralstationsområdet. År 2030 räknar Jernhusen med att antalet resenärer ökat till 400 000. 

Stockholms Centralstation är tillsammans med Cityterminalen, tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen Stockholm City, Sveriges största nav för resande. Station Stockholm City öppnar i juli 2017 och ligger under nybyggda Stockholm Continental. Idag rör sig över 200 000 resenärer i centralstationsområdet. År 2030 räknar Jernhusen med att antalet resenärer ökat till 400 000.

Jernhusen ska nu tillsammans med Stockholms stad fortsätta att utveckla centralstationsområdet. Fokus är nu på en ny station ovanpå spåren som länkas ihop med den befintliga centralstationen - historia och framtid kommer att ligga sida vid sida. 

Framtidens centralstation ska vara en plats som ännu bättre knyter samman alla trafikslag. Men den kommer också att knyta ihop Stockholms stadsbild. Jernhusen fyller bokstavligen ett hål i stadsbilden, och skapar förutsättningar för en mer levande stadsdel. Med en station över spåren ökar Jernhusen tillgängligheten och servicen för resenärerna då det blir enklare att ta sig till perrongerna samtidigt som man kan ta del av den service stationen erbjuder. Stationen ska bli en egen destination och mötesplats dit också de som bor och jobbar i området kommer. 


För att möta resenärernas behov har Jernhusen moderniserat Centralstationen. Det är lättare att hitta till tågen med de nya rulltrapporna och nya butiker förenklar resenärernas vardag och gör väntan på tåget trevligare. Jernhusen har också renoverat Cityterminalen där det finns mer service i form av butiker och caféer.  

Men Jernhusen har också köpt, utvecklat och byggt Stockholm Continental. På så sätt fortsätter Jernhusen att hålla samman Stockholms Centralstation som knutpunkt mellan olika trafikslag. När Citybanan invigs knyts alla trafikslag ihop genom gångar under huset och Vasagatan.

Stockholm Continental är inte bara en knutpunkt för resande. Större delen av byggnaden innehåller hotellet Scandic Continental. Det är tredje gången ett hotell uppförs här. Det finns också en restaurang, en härlig bar med terrass som bjuder på en av Stockholms finaste vyer. I passagen mellan Vasagatan och Klarabergsgatan har Starbucks öppnat och inom kort kommer Vetekatten att slå upp sina dörrar. 

Läs mer om Jernhusens planer för framtidens centralstation 

Facebook
Trafikverket
2XU
SJ
Jernhusen
SL
NeH
Strukton
nrj