Konstnärliga inslag i tunneln

Ängen, vatten, vinter, vassen, skogen och öppna landskap är målande beskrivningar på naturen och landskapet som omger vår huvudstad.

Men det är även namnen på de konstinstallationer som trafikanterna kan uppleva vid sex platser där tunnlarna i Norra länken i Stockholm delar sig. Bakom grundidén till den konstnärliga gestaltningen står bland annat arkitekter från Sweco som tagit fram gestaltningsprogrammet i uppdrag av Trafikverket.

Loppet är 10km och kommer att starta i tunnelmynningen vid Värtan. Under loppet kommer ni att passera flera konstverk, vid ca 2 km kommer konstverket "Vatten", med blått ljus i taket, utefter väggarna finns långsträckta foton av vatten som också ger en blå känsla. Efter ca 3km kommer konstverket "Skogen", ett stort träd i corteenstål sträcker sig upp mot taket. När du passerar 4 km kommer konstverket "Ängen", där föds en fjäril som virvlar in och sprider sig under tunneltaket högt över körbanorna. När ni avverkat ca halva loppet kommer ni till "Vintern", ett frysaggregat som tar värme från grundvattnet, ger en yta av rimfrost som lyses upp av starka strål-kastare. Sista konstverket ni passerar är "Vassen" när det bara är 3 km kvar av loppet, mellan körbanorna står hundratals vasstrån i plexiglas, formationen kommer att gunga när stora fordon dundrar förbi.

Läs mer på Sweco: https://www.sweco.se/sv/Sweden/Nyheter/2012/Konst-visar-vagen-i-Norra-lanken/


Facebook
MTB2015
Trafikverket

adidas
SJ
Sweco
Tallink
Wellness
Runners