Anna Öberg är Lidingöloppets nya ordförande

Ägarföreningar, styrelse och kansli välkomnar Anna Öberg till rollen som Lidingöloppsorganisationens nya ordförande. Uppdraget involverar ansvaret för TCS Lidingöloppsveckan och övriga motionslopp som under ett halvt sekel har verkat som inspirationskälla och motor för motionssverige.

Det är med stor glädje som Lidingöloppet presenterar vår nya ordförande Anna Öberg, som genom uppdraget tilldelas det ledande organisatoriska ansvaret för världens största terränglopp TCS Lidingöloppet, liksom för Blodomloppet Stockholm, Vårmilen och Lidingöloppets övriga arrangemang under hela året. 

Genom det nya ordförandeskapet kommer Lidingöloppet framåt att drivas av ett dubbelt kvinnligt ledarskap. Sedan januari 2020 är Cecilia Gylden Lidingöloppets Generalsekreterare med ansvar att leda och utveckla organisationen.

Anna Öberg har, vid sidan av sin yrkesroll som advokat, ett långvarigt engagemang i idrottsrörelsen och har exempelvis varit styrelseledamot för Svenska Friidrottsförbundet, ordförande i IFK Lidingö Friidrott (en av Lidingöloppets två ägarföreningar jämte IFK Lidingö SOK), representant i Lidingö Idrottsråd och har under flera år varit verksam i Lidingöloppets styrelse.

Det gemensamma temat i samtliga förtroendeuppdrag har varit passionen för gemensamt skapande och idrottsgemenskap - någonting som Anna menar även kommer att spela en central roll i ordförandeskapet för Lidingöloppet:


- Som kollektivist vill jag säkerställa att Lidingöloppet förblir en ideell verksamhet som utgör hjärtat av idrottsrörelsen - en samlingspunkt för motions-Sverige, en motor för föreningsidrotten för barn och unga, liksom en årlig fest för lidingöborna. För att åstadkomma detta ser jag fram emot att, tillsammans med Lidingöloppets kansli och generalsekreterare, verka för att kombinera vår långa historia och våra folkkära traditioner med allt vi lärt oss under covid-19-pandemin i fråga om att göra motionsidrotten mer lättillgänglig. På så sätt tar vi med Lidingöloppet in en ny era.  


För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Montgomery, marknads- och kommunikationschef, TCS Lidingöloppet,
070-670 55 40, fredrik.montgomery@lidingoloppet.se

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer