TCS Lidingöloppet 2021 når bästa resultatet någonsin i deltagarundersökning!

Det är med enorm stolthet och glädje som TCS Lidingöloppet har tagit del av årets deltagarenkät, som visar en ny rekordnotering i hur deltagare har uppskattat arrangemanget!

En rad faktorer som kan ha bidragit till att intrycket av TCS Lidingöloppet 2021 fick en särskild guldkant. Under pandemin hade många längtat efter den klassiska folkfesten och de fantastiska väderförhållandena skapade naturscener i ett eget slag. 

Det var dock framför allt de mänskliga insatserna som stod ut när årets deltagarenkät sammanställdes och TCS Lidingöloppet 2021 slog nytt rekord i deltagarnöjdhet. 

Enkäten besvarades av 3 400 av årets deltagare och helhetsintrycket 4,64 (på skalan 1-5) är det bästa betyg som någonsin uppmätts i TCS Lidingöloppets historia. Hela 97,9 % av respondenterna i enkäten anger att de antingen är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med årets arrangemang.

Bland detaljfrågorna framträder särskilt TCS Lidingöloppets funktionärer i t.ex. väsk- och överdragshanteringen (betyg 4,74) och i målet (4,65), den fina kvaliteten på banan som gordes möjlig av Lidingö Stad (4,82) och designen på årets medalj (4,72).  

I ett uttalande delar TCS Lidingöloppets generalsekreterare Cecilia Gyldén sin tillfredsställelse över resultatet:

"Det här kvalitetsintyget kan tillräknas så många individer, i synnerhet våra funktionärer som bidrar med rutin och erfarenhet och som skapar en fantastisk stämning. Jag vill framföra stort tack till dem och till alla andra som har gjort årets lopp till de mest uppskattade i TCS Lidingöloppets historia."


För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Montgomery, marknads- och kommunikationschef, TCS Lidingöloppet,
070-670 55 40, fredrik.montgomery@lidingoloppet.se

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer