Lidingöloppet 2021 – vad gäller?

Här har vi sammanställt frågor och svar kring Lidingöloppets olika arrangemang 2021.

Hur blir TCS Lidingöloppet 2021 - kommer det genomföras som vanligt, i mindre skala eller som i höstas?
Vi planerar att genomföra TCS Lidingöloppet på plats på Lidingö, som vanligt, under den sista helgen i september. Eftersom det är svårt att förutsäga hur hälsoläget kommer att utvecklas tittar vi givetvis på andra lösningar om rådande restriktioner inte tillåter ett ”vanligt” Lidingölopp. Håll utkik i våra kanaler för mer information och se till att du är i toppform hösten 2021.
Glöm inte att säkra din anmälan för att veta att du verkligen har en plats oavsett loppets utformning. Vid eventuella restriktioner i antalet deltagare så kommer principen självfallet vara att anmälningsordning gäller som turordningsregel till alla våra lopp.

Folkhälsa är en av TCS Lidingöloppets grundpelare. Hur kommer årets lopp göras säkra för alla deltagare?
Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande restriktioner. Det betyder bland annat att loppen under 2021 kan komma att delas in i mindre startgrupper, att vi förstärker våra städ- och hygienrutiner och att vi inför åtgärder som hjälper alla att hålla avstånd.

Hur blir det med Lidingöloppet MTB som ska äga rum i början av maj?
Vi kommer väldigt snart gå ut med information till både de som flyttats från 2020 samt nya anmälda om vad som kommer att gälla angående Lidingöloppet MTB.

Hur blir det med Vårmilen som ska äga rum i början av maj?
Vi kommer väldigt snart gå ut med information till både de som flyttats från 2020 samt nya anmälda om vad som kommer att gälla angående Vårmilen.

Jag var anmäld till något av era lopp 2020 men valde då att flytta fram min anmälan till 2021. Behöver jag göra något speciellt nu?
Om du flyttade din startplats från 2020 till 2021 ska du ha fått en bekräftelse på det. Du behöver inte göra något mer i dagsläget än att fortsätta träna och förbereda dig inför loppet. Du kan alltid söka på din anmälan HÄR på Anmälda löpare. I god tid innan loppet kommer du att erhålla komplett startinformation från oss.

Varför kan jag som anmäld inte få besked redan nu om vilken typ av lopp ni kommer att genomföra 2021?
Eftersom det råder en så pass stor osäkerhet kring läget, dels kring pandemins utveckling men också kring de tillstånd och regleringar som styr våra arrangemang så kan vi i nuläget inte fullt ut veta vad som kommer att gälla i september. Det vi vet är att Lidingöloppshelgen ligger kvar på sin ordinarie helg, vi har inga reservdatum och kommer som vanligt genomföra loppen ingående i helgen i härlig höstnatur.

Förra året arrangerades inga barn- och ungdomslopp av hänsyn till det rådande hälsoläget. Vad är statusen för dessa lopp i nuläget? 
Folkhälsomyndighetens rapport den 20 januari uppmärksammar betydelsen av fysisk aktivitet för unga, och Folkhälsomyndigheten har därför begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation avseende organiserade idrottsaktiviteter inomhus och utomhus. Vi hoppas i ljuset av detta på att kunna arrangera alla våra lopp i säkra och trygga former i höst. 

Kommer deltagare kunna flytta sin anmälan till nästa år om även årets lopp blir virtuellt?
Om årets lopp blir virtuellt kommer du kunna välja mellan att delta på det virtuella alternativet eller flytta din startplats till 2022.

Kommer jag kunna genomföra Lidingöloppet/Rosa Bandet-loppet i virtuell form som 2020, @Hemma?
Ja, vi planerar för att man ska kunna genomföra Lidingöloppet/Rosa Bandet-loppet virtuellt också, för dem som hellre föredrar det. Vi meddelar när den digitala anmälan är öppen.

Vad händer med loppen som ingår i Lidingöloppet on Tour?
Vi kommer inte att genomföra Lidingöloppet on Tour som vi tidigare gjort, i form av ”fysiska” lopp. Under våren kommer vi berätta mer om hur den nya Touren ser ut! Håll utkik i våra kanaler.

Jag genomför eller planerar att genomföra En Svensk Klassiker, vad händer med de övriga loppen?
Vasaloppet kommer att genomföra alternativa lopp i form av Vasaåket i februari-mars. Engelbrektsloppet genomför på samma sätt virtuella varianter av sina lopp. Vätternrundan och Vansbrosimmet planerar att genomföra så pass ”normala” lopp som möjligt under rådande omständigheter. Oavsett utformning så kommer de alternativa, digitala varianterna vara godkända som ”Klassikerlopp” och kan sålunda utgöra en del av en Kort-, Tjej-, Halv- eller Helklassiker. Håll utkik på respektive lopps hemsida för info om det aktuella läget.

Hur kan jag löpande hålla mig uppdaterad om läget?
Vi kommer löpande att rapportera om status kring våra arrangemang och hur de påverkas av Folkälsomyndighetens rekommendationer, via våra sociala medier (Facebook och Instagram) samt via vår hemsida, www.lidingloppet.se.
För att vara säker på att du alltid har senast nytt från oss, rekommenderar vi dig att prenumerera på vårt Nyhetsbrev. Maila till info@lidingoloppet.se så lägger vi till dig.

Jag hittade inte svaret på min fråga ovan, hur får jag veta vad som gäller?
Kontakta oss på info@lidingoloppet.se alternativt telefon 08-7652615 (onsdagar kl 9-11)
så hjälper vi dig den vägen.

 

Lidingöloppets arrangemang