Sälja startplats och namnbyte

Vill du göra en platsöverlåtelse? 

Har du en startplats som du ej kan nyttja längre och vill sälja/ge bort? Det går då bra att göra ett namnbyte på din startplats till TCS Lidingöloppet och Lidingöloppet MTB.  Byte av deltagare fungerar endast i samma lopp och startled.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att delta i en annan persons namn och startnummer. Och du vill ju ha resultatet i ditt namn.

Kostnad:
Via hemsidan             200kr (möjligt fram till dagen före arrangemanget)
På arrangemanget,     300kr (obs: risk för kö)

Så här gör du:

Alternativ 1:
1. Öppna ditt bekräftelsemail Lidingöloppet - Tack för din anmälan
2. Klicka på länken under - Här kan du se din anmälan
3. Då ser du din anmälan. Klicka på länken: Klicka här för namnändring
4. Fyll i uppgifterna som krävs för avanmälan
5. En kod skickas då till den avanmälde. Koden används sedan av den person som köpt startplatsen vid hens anmälan.
6. Alla uppgifter fylls i av hen som köpt startplatsen och betalning av namnändringen sker då.

Alternativ 2:
1. Öppna ditt mail Hanteringsbekräftelse Lidingöloppet
2. Klicka på länken under rubriken Namnändring
3. Fyll i uppgifterna som krävs för avanmälan
5. En kod skickas då till den avanmälde. Koden används sedan av den person som köpt startplatsen vid hens anmälan.
6. Alla uppgifter fylls i av hen som köpt startplatsen och betalning av namnändringen sker då.

Vill du göra ett klassbyte?

Alternativ 1:
1. Öppna ditt bekräftelsemail Lidingöloppet - Tack för din anmälan
2. Klicka på länken under - Här kan du se din anmälan
3. Då ser du din anmälan. Klicka på länken: Klicka här för klassbyte

Alternativ 2:
1. Öppna ditt mail Hanteringsbekräftelse Lidingöloppet
2. Klicka på länken under rubriken Klassbyte

Vill du seeda dig till en bättre startgrupp? 

Vill du stå i en bättre startgrupp kan du seeda dig. Här finns information om seedning till TCS Lidingöloppet.

Om du har glömt att köpa en engångslicens så kan du kompletera din amälan här till en kostnad av 260kr

Lidingöloppet MTB arrangeras i samarbete med