Ändra din anmälan

Ändra din anmälan
Ändra din anmälan


Vill du göra en platsöverlåtelse? 

Har du en startplats som du ej kan nyttja längre och vill sälja/ge bort? Det går då bra att göra ett namnbyte på din startplats till TCS Lidingöloppet och Lidingöloppet MTB.  Byte av deltagare fungerar endast i samma lopp och startled.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att delta i en annan persons namn och startnummer. Och du vill ju ha resultatet i ditt namn.

Kostnad:
Via hemsidan             200kr (möjligt fram till dagen före arrangemanget)
På arrangemanget,     300kr (obs: risk för kö)

Så här gör du:

Alternativ 1:
1. Öppna ditt bekräftelsemail Lidingöloppet - Tack för din anmälan
2. Klicka på länken under - Här kan du se din anmälan
3. Då ser du din anmälan. Klicka på länken: Klicka här för namnändring
4. Fyll i uppgifterna som krävs för avanmälan
5. En kod skickas då till den avanmälde. Koden används sedan av den person som köpt startplatsen vid hens anmälan.
6. Alla uppgifter fylls i av hen som köpt startplatsen och betalning av namnändringen sker då.

Alternativ 2:
1. Öppna ditt mail Hanteringsbekräftelse Lidingöloppet
2. Klicka på länken under rubriken Namnändring
3. Fyll i uppgifterna som krävs för avanmälan
5. En kod skickas då till den avanmälde. Koden används sedan av den person som köpt startplatsen vid hens anmälan.
6. Alla uppgifter fylls i av hen som köpt startplatsen och betalning av namnändringen sker då.

Vill du göra ett klassbyte?

Alternativ 1:
1. Öppna ditt bekräftelsemail Lidingöloppet - Tack för din anmälan
2. Klicka på länken under - Här kan du se din anmälan
3. Då ser du din anmälan. Klicka på länken: Klicka här för klassbyte

Alternativ 2:
1. Öppna ditt mail Hanteringsbekräftelse Lidingöloppet
2. Klicka på länken under rubriken Klassbyte

Vill du seeda dig till en bättre startgrupp? 

Vill du stå i en bättre startgrupp kan du seeda dig. Här finns information om seedning till TCS Lidingöloppet.

TCS Lidingöloppsveckan arrangeras i samarbete med