Övriga Samarbetspartners

Bara Vanlig är löpargruppen för personer med funktionsvariation som växte till en liten folkrörelse. Allt startade 2016 på Hellasgården där Niclas började springa med sin dotter. Fler och fler fick höra om den glädje och gemenskap som genomsyrade träningarna och löpargruppen består idag av drygt 20 löpare per tillfälle. Idag växer Bara Vanlig i snabb takt och har löpargrupper på 10 orter i Sverige. Målet är att vara rikstäckande och däribland finnas på Lidingö och ha verksamhet på Lidingöloppets arena årets runt.

 

 
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.
Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Lidingöloppet är en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa. En folkrörelse där nätverk av organisationer och privatpersoner aktivt ställer sig bakom GenPeps vision och som vill vara med och bidra till att förverkliga den.

 


Salta Friends är en mobilapplikation som riktar sig till personer med funktionsvariation, dess assistenter och anhöriga. Applikationen marknadsför aktiviteter för målgruppen på ett lätt och överskådligt sätt och med smarta funktioner. TCS Lidingörullet och TCS Lidingöruset finns med i aktivitetslistan.

 


YellowLine Leverantör Lidingöloppet

Yellow Line AB grundades 1982 och är idag en av Stockholms större leverantörer av tält-, och evenemangsutrustning. Företaget har hyrt ut tält, läktare, scener, podier, säkerhetsavspärrningar mm. till många av stadens större evenemang. Tack vare god insyn i branschen och förståelse för de flesta typer av evenemang kan företaget snabbt och enkelt hitta rätt lösningar utifrån specifika önskemål.

 

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. 
Samarbetet mellan TCS Lidingöloppet och Visit Stockholm skall vi på lång sikt öka antalet internationella deltagare.

European Athletic Association
Lidingöloppet är en del av European Athletic Association

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Övriga samarbetspartners

Arrangörer