Leken läker på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

I samband med TCS Lidingöloppet gör titelsponsorn TCS en årlig donation till Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Pengarna går till ny innovativ teknik framtagen för att underlätta barns sjukhusvistelse.

– Leken läker. Det ser vi exempel på varje dag, säger Charlotte Elf, enhetschef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Leken läker på Astrid Lindgrens Barnsjukhus


Engagemanget i hälsa, utbildning och samhälle går som en röd tråd genom TCS företagskultur. Det har varit vägledande för bolaget ända sedan TCS grundades för mer än 150 år sedan.

På den tiden handlade det mycket om att lyfta utbildningsnivån i Indien. Idag använder TCS sitt kunnande inom teknik och digitalisering till att hjälpa organisationer som Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Något som varit mycket uppskattat bland barnen på sjukhuset är den AV1-robot som gör det möjligt för patienterna att delta i skolundervisning och umgås med sina klasskamrater från sin sjukhussäng. Förutom att den är utrustad med kamera, mikrofon och högtalare kan eleven visa genom robotens ögon om hen är glad, ledsen, fundersam etc.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har också kunnat skapa ett så kallat sinnesrum som går att boka för sjukhusets patienter. Det finns även en mobil variant, en sinnesvagn, för de barn som inte kan ta sig ner till sinnesrummet.

– Att få barnet att känna lust påskyndar barnets läkeprocess. För leken läker, brukar vi säga. Det ser vi exempel på varje dag, säger Charlotte Elf.

– Det hade varit en omöjlighet att göra den typen av inköp om det inte hade varit för TCS donationer.

Roland Bägén, marknads- och kommunikationschef på TCS i Norden, är även han glad över samarbetet och ser fram emot fortsatta donationer från TCS sida.

– Vi letar hela tiden efter nya tekniska lösningar som kan hjälpa till att underlätta barnens vardag på sjukhuset, säger han.

– Att ta emot handlar ju också om att man delar värdegrund och är överens om hur det här samarbetet ska se ut. I TCS fall har det varit väldigt tydligt ända från början. Då kan samarbetet också bli hållbart över tid, avslutar Charlotte Elf.

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer