Lidingöloppet Juniorer och Veteraner

Lördag morgon och förmiddag under TCS Lidingöloppshelgen bjuder på tävlingslöpning för juniorer och veteraner. Prestigefulla tävlingar av hög klass! 

Det går nästan att ta på stämningen i luften när deltagarna är på väg till start på lördagsmorgonen. Loppen avgörs i de klassiska spåren på Lidingö och runt Grönsta gärde. 

Klasserna är följande:

  • M50 / M60 / M70 / M80 – män, distans beroende på åldersklass
  • K50 / K60 / K70 /K80 – kvinnor, distans beroende på åldersklass
  • F17/F19 – flickor 17 eller 19 år, 10 km
  • P17/P19 – pojkar 17 eller 19 år, 10 km
  • M22/K22 – män 15 km 22 år/kvinnor 10 km 22 år


M50 (män från 50 år) och P22 (pojkar upp till 22 år) startar samtidigt som TCS Lidingöloppet 15. 

K22, P/F17–19, K50, M/K60 och M/K70 startar på Grönsta gärde och springer Lidingöloppets klassiska sista mil.

M/K80 springer 4 km i Grönstaskogarna. 

Varmt välkommen ung som lite mindre ung!

För klasser som startar på Grönsta gärde:
6,3 km från mål, 3 km från mål samt vid målgång på Grönsta gärde.

För klasser som startar på Koltorps gärde:
Vid starten: vatten
10 km från mål, Hustegaholm: sportdryck och vatten
4 km från mål, Grönsta: sportdryck, vatten, bullar, bananer
Vid mål, Grönsta gärde: sportdryck, vatten, bullar, bananer.

Juniorklasser
F17/F19, 10 km
P17/P19, 10 km
M22, 15 km
K22, 10 km

Veteranklasser
M50, 15 km
M60 / M70, 10 km
M80, 4 km
K50 / K60 / K70, 10 km
K80, 4 km

( F=Flickor, P=Pojkar, M=Män, K=Kvinnor)

Tävling för veteraner och juniorer
Observera att junior- och veteranklasserna INTE ingår i TCS Lidingöloppet 30. 
Är du anmäld till en junior-eller veteranklass, men startar i 30 km, så räknas inte resultatet. Du diskvalificeras eller får ett tidstillägg. 

Tider för att klara silvermedaljen, TCS Lidingöloppet

Klass........................Tid

Män 30....................2.15.00
Kvinnor 30..............2.38.00

Män 15 km...............1.07.00
Kvinnor 15 km.........1.15.00

Män 50.....................1.14.00
Män 60.....................0.55.00
Män 70.....................1.02.00
Män 80.....................0.25.00

Kvinnor 50...............1.05.00
Kvinnor 60...............1.08.00
Kvinnor 70...............1.10.00
Kvinnor 80...............0.28.00

Kvinnor 22...............0.45.00
Flickor 17.................0.50.00
Flickor 19.................0.50.00

Män 22....................1.00.00
Pojkar 17.................0.42.00
Pojkar 19.................0.42.00

Rosa Bandet-loppet (f d Lidingö Tjejlopp)......0.50.00


Medaljtider genom tiderna 

Under de fem första åren fick de som klarade segertiden plus 30 procent IFK Lidingös bronsplakett med ”Lidingöloppet” i relief. 1969 var medaljtiden så bra som 2.12.33, vilket 316 man klarade och därefter fastställdes medaljtiden till 2.15.00 oavsett vad segertiden blev. 

Från 1976 kom alla att få medalj och då byttes plaketten ut mot silvermedalj till dem som klarade 2.15. 

När de kvinnliga deltagarna blev så pass många på 30 km att även de skulle få en silvermedaljtid, så gjordes olika jämförelser, både vad gällde jämförande tider mellan kvinnorna som sprang 15 km (vilket fram till 2005 var kvinnornas huvudlopp) och även procentuellt antal som borde få silvermedalj. 

Fram t o m 1992 var silvermedaljtiden 2.15 för MK 30 km. Kvinnornas medaljtid var från 1993 och t o m 2000 2.35 för att 2001 ändras till 2.38. 

Kvinnornas silvermedaljtid på 15 km var då liksom nu 1.15

 

Prisutdelning för de tre främsta i M70 och K70, placering 4-6 hämtar priser i prisutdelningstältet.
Prisutdelning för de tre främsta i M80 och K80.
I övriga klasser är det prisutdelning för de tre främsta, placering 4–10 hämtar priser i prisutdelningstältet.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med