TCS Lidingörullet & TCS Lidingöruset

Lidingöloppets gladaste lopp!

TCS Lidingörullet & TCS Lidingöruset är loppen för dig som har någon form av funktionsvariation, går i grundsärskola eller arbetar i daglig verksamhet eller på dagcenter.

TCS Lidingörullet är för dig som tar dig fram med rullande hjälpmedel längs den 2 km långa banan. Du väljer att delta med eller utan assistent.

TCS Lidingöruset kan du välja att springa 1,7 km eller 4 km.

Start och Mål är på Grönsta Gärde.

Efter målgång får alla deltagare medalj, frukt och dryck.

Loppet arrangeras i samarbete med TCS och Lidingö Stad.

TCS Lidingörullet
Klass                               Sträcka     Starttid
Män/Kvinnor Rullstol     2 km            10.45

TCS Lidingöruset
Klass                               Sträcka     Starttid
Män/Kvinnor                   1,7 km          11.00

Män/Kvinnor                   4,0 km          11.30

 

Rullet
Rullstolsklass assistent 2 km

Ruset
Män/Kvinnor 1,7 km
Män/Kvinnor 4 km

TCS Lidingörullet 2 km. Start: Grönsta Gärde. Mål: Grönsta Gärde

 

TCS Lidingöruset 1,7 km - prickad blå. 4 km - blå. Start: Grönsta Gärde. Mål: Grönsta Gärde

Om ni behöver använda färdtjänst till och från loppet så väljer ni en på- och avstigningsplats, markerad nedan. Kör förbi Lidingövallen längs Norra Kungsvägen. Sväng sedan in på Elfviksvägen och första höger in på Kyrkvägsstigen till anvisad på och avstigningsplats. Utfart sker i riktning söderut på Kyrkvägen. Ni använder samma hållplats för på och avstigning.

TCS Lidingöloppsveckan arrangeras i samarbete med