TCS Lidingöloppet når högt betyg i årets deltagarenkät

Med stor stolthet summerar vi deltagarenkäten från loppmånaden 2020.

Deltagarundersökning 2020

Trots att folkfesten inte kunde arrangeras som vanligt på Lidingö visar utvärderingen att årets deltagare har upplevt stor tillfredsställelse under arrangemanget och att den traditionella gemenskapen och löparglädjen har infunnit sig på löpspår över hela Sverige!

Den positiva upplevelsen visar sig tydligast i enkäten avseende ”helhetsintrycket av loppet”. Hela 83 % av enkätdeltagarna rapporterar att de kände sig antingen ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med sin medverkan i TCS Lidingöloppet 2020. Även loppets administration, organisation och information får mycket goda omdömen. Sammantaget beskriver enkätdeltagarna att årets lopp har präglats av ”gemenskap”, ”klassiker”, ”tillfredsställelse” och ”folkfest” - precis som under ett traditionellt lopp.

Ett annat glädjeämne är att årets evenemang har samlat både trogna Lidingöloppsentusiaster och en stor grupp förstagångsdeltagare. Genom att det i år fanns möjlighet att springa loppen på hemmaplan har arrangemangen attraherat nya deltagare över hela Sverige. Lidingöloppet har i år, utöver Lidingö, sprungits på 791 platser, i tio länder, och av löpare med helt olika drivkrafter och målsättningar. 

Deltagarundersökningen visar även att viljan att delta i loppen igen är mycket stor, oavsett upplägg. 76 % av enkätdeltagarna säger att de säkert eller troligtvis kommer att delta i TCS Lidingöloppet eller Rosa Bandet-loppet 2021, och en tredjedel av deltagarna skulle vara intresserade av att delta i loppet virtuellt på hemmaplan även nästa år.

TCS Lidingöloppet tackar alla som har deltagit i enkäten, och ser med stor tillförsikt fram emot kommande arrangemang under 2021. Med hjälp av enkätsvaren kan TCS Lidingöloppet fortsätta utvecklingsarbetet som arrangör av en folkfest utöver det vanliga och som en särskild samlingspunkt för folkhälsa, glädje, naturupplevelser och personliga utmaningar.

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer