Lidingöloppet skriver avtal med Naturskyddsföreningen

Världens största terränglopp, Lidingöloppet, inleder ett samarbete med Naturskyddsföreningen. Samarbetet ska säkerställa minsta möjliga påverkan på natur och klimat vid samtliga av Lidingöloppets arrangemang. “Vårt mål är att bli landets mest miljösmarta motionslopp”,


säger Krister Svensson, Generalsekreterare Lidingöloppet.

Lidingöloppet skriver avtal med Naturskyddsföreningen

Att mänskligheten står inför stora utmaningar med klimatförändringar, förlust av biologisk
mångfald och spridning av miljögifter är inga nyheter. Därför tar, det i år 60-loppsjubilerande,
Lidingöloppet nästa steg i sitt hållbarhetsarbete genom att ingå ett treårigt samarbetsavtal
med Sveriges största miljöorganisation, Naturskyddsföreningen.

– Lidingöloppet är idag väldigt långt framme när det gäller social hållbarhet då allt vårt
överskott går tillbaka till föreningslivet och ungdomsidrotten. Men nu vill vi ta ytterligare steg
miljömässigt då naturen är vår hemmaarena och ytterst primär för oss. Vi har arbetat systematiskt med skräpinsamling och avfallshantering under många år, har tåglösningar och lägger stora resurser på bussar som ska minimera biltrafiken till och från loppen. Men vi vill vara bäst i branschen och för att bli det tar vi hjälp av Naturskyddsföreningen som både ska granska och hjälpa oss att ta större ansvar för vår påverkan, säger Krister Svensson, Generalsekreterare Lidingöloppet.

Samarbetsavtalet mellan Lidingöloppet och Naturskyddsföreningen sträcker sig i tre år, från
och med mars 2024, med option om förlängning. Samarbetet går ut på att Naturskyddsföreningen ska hjälpa Lidingöloppet till att ha så liten påverkan på natur och klimat som möjligt genom allt från arbetssätt, partnerskap och genomförande till avfallshantering, logistik och resesätt för deltagare samt åskådare. Avtalet innebär också att Naturskyddsföreningen har rätt att kritiskt granska Lidingöloppet.

– Vi är mycket glada för att Lidingöloppet har valt att stå upp för naturen tillsammans med
oss. Det är både viktigt och inspirerande att en stor aktör föregår med gott exempel. Förutom
att bidra till Sveriges mest hållbara motionslopp, kan vi tillsammans inspirera och engagera
alla de som samlas till löparfesten, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
Lidingöloppet mäter redan idag hur många deltagare och medföljare till dessa som åker tåg,
buss eller bil under lopphelgen i september. Loppet kommer i år att återuppta
avfallsmätningar per deltagare, som pausats sedan pandemin. Arbetet med att minimera
plast och engångsmaterial har pågått i flera år och i och med det nya lagkravet kring
engångsförpackningar kommer loppets muggar att fasas ut. Vad gäller avfallshantering och
skräpinsamling har Lidingöloppet i flera år bedrivit ett framgångsrikt arbete.

Läs mer här om Naturskyddsföreningen 

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer