Kör rätt på Lidingö

Under TCS Lidingöloppet finns det begränsade möjligheter att använda bilen eftersom flera vägar är avstängda samtidigt som antalet parkeringsplatser är begränsade. Därför uppmanar vi dig att välja andra resealternativ om det är möjligt.

Kör rätt på Lidingö

Om du kommer med bil är det bästa alternativet att parkera vid Ropsten och därifrån åka TCS Lidingöloppets gratisbussar till och från arrangemanget.

Om du väljer att ta bilen hela vägen till Lidingö ber vi dig notera att parkering endast är tillåten på de ytor som anvisas av Lidingöloppet.

Vissa av Lidingöloppets parkeringar ligger långt ifrån antingen start eller mål. Det är därför viktigt att komma i god tid innan din start.

Lidingöloppet tar ut p-avgift som ett led att minska biltrafiken och för att uppmuntra fler att välja våra gratisbussar eller cykel. P-avgiften är 60 kr, varav hälften skänks till Lidingöloppets Rosa Bandet-insamling hos Cancerfonden.

Från Ropsten följer biltrafikanter gul skyltning, samt anvisningar från polis och trafikvakter.

Väganvisning för bilister, fredagen den 23 september

Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj höger körfält mot Elfvik för att komma direkt till Norra Kungsvägen.
Följ Norra Kungsvägen hela vägen till Lidingövallen. När du närmar dig Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) följer du funktionärernas anvisningar till parkering.


 

Väganvisning för bilister, lördagen den 24 september

För dig som kör till Lidingö på lördagen innan kl. 10:00:


Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj höger körfält mot Elfvik för att komma direkt ner på Norra Kungsvägen.Följ Norra Kungsvägen hela vägen till Lidingövallen. När du närmar dig Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) följer du funktionärs anvisning till parkering.

För dig som kör till Lidingö på lördagen efter kl. 10:00:

Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj det mittersta körfältet och följ skyltningen mot Gåshaga, in på Södra Kungsvägen. 
I den första rondellen, fortsätt mot Gåshaga på Södra Kungsvägen. 
I den andra rondellen, sväng vänster mot Läroverksvägen (skyltat Gångsätra innan rondellen). 
Följ Läroverksvägen tills den tar slut och tar vid vid Kyrkvägen. 
Sväng in höger på Kyrkovägen. 
Följ vägen tills du möter funktionärer som anvisar dig parkering.


Söndag

För dig som kör till Lidingö på söndagen innan kl. 10:00: Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj höger körfält mot Elfvik för att komma direkt ner på Norra Kungsvägen.
Följ Norra Kungsvägen hela vägen till Lidingövallen. När du närmar dig Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) följer du funktionärs anvisning till parkering.

För dig som kör till Lidingö på söndagen efter kl. 10:00:Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj det mittersta körfältet och följ skyltningen mot Gåshaga in på Södra Kungsvägen. 
I den första rondellen, fortsätt mot Gåshaga på Södra Kungsvägen. 
I den andra rondellen, sväng vänster mot Läroverksvägen (skyltat Gångsätra innan rondellen). 
Följ Läroverksvägen tills den tar slut och tar vid vid Kyrkvägen. 
Sväng in höger på Kyrkvägen. 
Följ vägen tills du möter funktionär som anvisar dig parkering.


KÖRA FRÅN LIDINGÖ, SAMT AVSTÄNGNINGAR

Bilister som ska åka från Lidingö har endast en möjlig väg från Lidingövallen: detta i ett försök att minska köerna och hjälpa busstrafiken.
Avstängningarna gäller lördag kl. 8-19.30 och söndag kl. 8.00-17.00.


Vägbeskrivning: Har du parkerat norr om Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) är det inte tillåtet att köra rakt fram på Norra Kungsvägen. Vänstersväng gäller förbi Lidingövallen.
Följ Kyrkvägen till korsning Kyrkvägen/Läroverksvägen och sväng vänster in på Läroverksvägen.
Kör Läroverksvägen fram till rondellen vid Södra Kundsvägen. 
Sväng sedan höger ut på Södra Kungsvägen som du följer hela vägen till Lidingöbron.

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer