Hållbarhetspolicy

Lidingöloppet vill vara i framkant med arbetet för en hållbar utveckling. Det innefattar ständiga förbättringar avseende miljö, sociala frågor och ekonomi, i dialog och samarbete med våra intressenter. Vi vill minska vårt negativa avtryck och maximera de positiva värden som vi skapar, det förbättrar deltagarnas upplevelse och stärker vårt varumärke.


Hälsa

Vi ska vara en drivkraft och inspiration för motion, hälsa och välmående för en bred målgrupp. Det gäller både för deltagarna i våra lopp och genom bidraget till alla funktionärsföreningar som vi samarbetar med. En säker och trygg miljö i och kring loppet är en självklarhet.Miljö

Lidingöloppet är beroende av naturen för vår verksamhet och vill värna den. Det betyder både att inte bidra till nedskräpning runt banan samt att minska vår påverkan på klimatet, från framför allt genom deltagarnas resor, god källsortering och matens som serveras.

Leverantörer

Lidingöloppet ska samarbeta med leverantörer och sponsorer som har samma värderingar som vi själva. Det bidrar till bättre produkter, minskar risker och stärker vårt varumärke. I dialog med våra leverantörer och sponsorer har vi möjlighet att skapa ringar på vattnet för en hållbar utveckling.

Ekonomi

En långsiktigt hållbar ekonomi och ett affärsetiskt agerande är centralt för att Lidingöloppet ska kunna fortsätta utveckla lopp och helhetsupplevelse och bidra med vinst till ägarklubbarna.

Internt

Internt på kansliet ska vi leva som vi lär. Vi ska använda resurser effektivt, exempelvis stänga av datorer och lampor samt skriva ut dubbelsidigt. Vi väljer i första hand miljö- och fairtrademärkta produkter till kontoret och undviker plastprodukter. Video-/telefonmöte är förstahandsval framför fysiskt möte och vid resor väljer vi tåg framför flyg. Vi källsorterar och lämnar till återvinning.

Vi ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö. Alla medarbetare ska medverka till en sund företagskultur som bygger på respekt för människors lika värde, ärlighet och förtroende. Givetvis följer vi lagar och regler.

Stärka varandra genom samarbeten

Lidingöloppet drivs tillsammans av de två ideella föreningarna IFK Lidingö Friidrott och IFK Lidingö Skid- och Orienteringsklubb. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra partners, leverantörer, samarbetsföreningar och det lokala näringslivet. Vi är stolta över att vara del av En Svensk Klassiker och genom våra proffsiga arrangemang och vårt strukturerade gemensamma hållbarhetsarbete bidra till att vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå våra mål.

För mer information kring arbetet kring hållbarhet tillsammans med En Svensk Klassiker, vänligen klicka här

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer