Årets funktionär

Många funktionärer har lagt ner massor av ideellt arbete.

 

Vår banchef under många år på 1980-talet tog under sin tid ut obetald semester från sitt hissföretag och fanns på målområdet och banan under hela den tiden. Tillsammans med en kompis som var vätskechef i målet och jobbade på brandkåren bistod banchefen. Den insatsen belönades med att Kjell Gustavsson 1996 blev ”Tidernas funktionär”. Samma år erhöll Stig ThunellÅrets funktionär” för sitt fina arbete med att bygga upp målområdet. Sonia Rodière utsågs året efter för sitt stora engagemang och arbete med registreringen.

1998 är det Lennart Brattgård och Birgitta Ekelund som får denna utmärkelse. 1999 är det tävlingsläkaren Annika Hässler som blir årets funktionär. Som Alla tiders funktionär hedrades Lars-Eric Dahlstedt 1999.

Alla pristagare

Årets funktionär återupptogs 2012. I samband med Lasse Dahlstedts 75-årsdag instiftade Lidingöloppet ett funktionärspris i Lasse Dahlstedts namn. Priset är en tavla utformad av Torstensson Art & Design Sweden AB. Priset tilldelades:

2012 tilldelades Jesper Svedberg det första för sina insatser med målområdets uppbyggande, även Lasse Dahlstedts tilldelades en sådan tavla.


Jesper Svedberg.

2013 fick Eva Blomberg detta pris för sitt engagerade arbete med informationsverksamheten och insatserna med akuta sjukdomsfall.


Eva Blomberg (till vänster), i infon på Grönsta.

2014 Lennart Brattgård för hans engagerade, kunniga, erfarenhetsmässiga och oförtröttliga arbete i att leda Lidingöloppets tävlingssekretariat. Lennart som redan 1973 var med och sammanställde loppets resultatlista till stora delar manuellt till att vidareutveckla dagens avancerade datoriserade teknik.


Lennart Brattgård.

Utöver tävlingssekretariatsarbetet har Lennart under olika skeden ingått i loppets styrelse, tävlingsledning samt blockledare.

2015 Ann-Marie Hevreng var redan i början på 1970-talet med vid stora starten. Senare har Ann-Marie haft hand om funktionärsrekryteringen inom friidrotten. Alltid behjälplig med kansliarbete under många timmar, alltid på glatt humör. De senaste åren funktionärsmatansvarig på Grönsta.

2016 Mikael Tarandi Började på Banan 1968. Målchef på 1990-talet i nio år. I LL:s styrelse och ledningsgrupp i 21 år varav fyra år som ordförande. Nummerlapps-utdelningen i nio år för att från 2012 gått över till banan och där tagit över ansvaret och i detalj strukturerat upp verksamheten till ett föredöme.

2017 Janne Åkerblom Lidingöloppsfunktionär i 44 år i radbörjade Janne med att färdigställa startkuvert, snitsling från logiplatser till starterna.

I mitten av 1980-talet blev det speakerjobb vid Kyrkviken, ordentligt påläst fick både publik och löpare intressant information. Uppdraget utökades senare också till Grönstapasseringen.

I slutet av 1980-talet följde ett kreativt arbete i marknadsgruppen, med olika teman i de fyra Lidingöloppstidningarna, många kommer ihåg ”När gav du din fru en Lidingöloppsstart senast?” ”På väg utför? Unna dig ett par rejäla uppförsbackar.” Då Lidingöloppets löpartorg tog form blev hans uppdrag att fånga upp efterloppskänslan genom intervjuer med löparna.

Prisutdelningscermonin är en viktig del i arrangemanget, pristagarna måste lyftas fram,  informeras om hur prisutdelningen går till, inte minst att ta de tre stegen framåt mot scenkanten efter att ha fått sitt pris för att motta det trefaldiga Lidingöloppslevet.

Redaktör för Lidingöloppet 365 Live, som startade jubileumsåret 2014, innebar att från ett grundupplägg av sändningen detaljplanera TV-sändningen på tiosekundersnivå för att få fram ett ”körschema”, som även skall vara flexibelt. Löparna springer inte lika fort varje år. I år utökades sändningen även med 15 km-loppet.

2018 Väino Tarandi Började på Banan 1968. Målchef under nio år  mellan1981-89.

Deltagarblockchef 1988-95, AU 1996-99 och dess ordförande 98-99. Ansvarig nummerlappsutdelningen från 2000, där han varit klippan för verksamheten med den förnämliga insatsen 2018 då direktutskriften av nummerlapparna på plats kom att bli den stora utmaningen och där kom professorsmeriten till användning.

2019 Martin Terry Erhöll priset efter med sina 20 års erfarenhet blivit navet i organisationen. Hans erfarenhet och expertis har haft en stor betydelse för genomförandet av Lidingöloppet. Han började som funktionär 1999 och blev fast. Sedan 2004 tävlingsledare samt teknik- och IT-ansvarig. Utöver detta är hans ansvarsområde leveransmottagande, byggnationer, trafiklogistik mm och är det något man vill ha svar på så frågar man Martin.

2021 Anders Rahmqvist Anders var startspeaker på Lilla Lidingöloppet från 1980 under lördagen. Dagen efter samma funktion på Fågelöuddes 15 kilometers start. Efter ett uppehåll för arbete i Falun återvände Anders för att återuppta sitt gamla jobb som speaker på Lilla Lidingöloppsstarten.Från 2013 ingår Anders i läkarteamet.

När pandemin under våren 2020 tog ett grepp om samhället klev Anders, i rollen som tävlingsläkare, in för att guida Lidingöloppet genom en svår tid präglad av restriktioner och Corona-anpassningar. Under det mycket begränsade Elitlopp som genomfördes 2020 testades en delvis ny sjukvårdsorganisation, som under ledning av Anders rullades ut i full skala 2021. Arbetet under 2021 innebar förutom sedvanliga tävlingsläkarsysslor också ett arbete med att rekrytera och utbilda sjukvårdsorganisationen. Dessutom anpassades loppet på olika sätt så att både deltagare och funktionärer skulle känna trygghet i att delta i loppet, trots pandemin. 

2022 Pia Isaksson Ingen kan vara mer förtjänt av ett hederspris än en person som själv har firat närmare 4 000 pristagare! Det föll sig därför naturligt att Funktionärspriset 2022 tilldelas Pia Isaksson - Lidingöloppets prisansvariga, som under 18 år har uppmärksammat deltagare på den stora scenen! 

Uppdraget innebär att vara den sammanhållande personen som möjliggör firandet över tre dagar av samtliga pristagares fina prestationer. Pia har full kontroll på logistiken både bakom, bredvid och på scen när priser delas ut av Lidingöloppets olika prisutdelare.

Med sitt speciella lugn, trygghet, engagemang och kunskap sprider Pia en harmoni kring allt hon är delaktig i både i och runt scenen, för såväl pristagare som funktionärskollegor. 

 2023 Ulric Carlsson 1981 införde Lidingöloppet begreppet "block" för de olika arbetsområdena och de åtta ansvariga för dessa områden kom tillsammans med andra funktioner att ingå i tävlingsledningen. 1996 blev Ulric Carlsson ansvarig för hela Lokalblocket och var även delansvarig för renhållningen. 1997 arbetade Lidingöloppet fram en miljöpolicy, ”Det gröna loppet på den gröna ön”. På Grönsta inrättades en miljöstation och 10 lidingöloppsfunktionärer fick ut bildning i Säfsen. Lidingöloppet var först ut med detta initiativ bland Klassikerarrangemangen. Under en följd av år har utvecklingen av renhållningen ständigt förbättrats och från 2012 blev det en omstart med Miljömärkt Event som hade nya kriterier, riktlinjer och stöd för Lidingöloppet. Den person som i högsta grad bidragit till denna utveckling är Ulric Carlsson.

 

 

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer