Info till boende på Lidingö

Vi vet att trafiksituationen är ansträngd på Lidingö under TCS Lidingöloppet. Vi arbetar ständigt med olika trafiklösningar för att minska bilköerna. Följande information om trafikändringar, avstängningar mm kan vara bra att ta del av för dig som bor på Lidingö.

Stort tack för din förståelse!

För dig som bor på Lidingö

TCS Lidingöloppet är världens största terränglopp med över 45 000 deltagare under helgen. Det världskända loppet har arrangerats sedan 1965 och de flesta Lidingöbor är välbekanta med loppet.

Till dig som är nyinflyttad vill vi säga att det innebär begränsad framkomlighet i trafiken, framförallt under lördagen. Ta extra tid på er om ni behöver köra bil och passera korsningen vid Lidingövallen.

Sticklinge
Sticklinge har i många år haft en tuff trafiksituation och för att lösa detta, enkelriktas Kyttingevägen för trafik ut från Sticklinge, den leds istället via Tyktorpsvägen och Sticklingevägen. Sticklingevägen kommer att enkelriktas för trafik in mot Sticklinge och du kör in via Kyttingevägen. Detta gör vi för att bilisterna ska slippa mötas med trafikkaos som följd.


Från Rudboda in mot Stockholm
Kör söderut i rondellen vid Lidingövallen in på Kyrkvägen och följ anvisning därifrån.

Till Rudboda från Stockholm
Kör Norra Kungsvägen.

Avspärrningarna i västlig riktning på Norra Kungsvägen mellan Lidingövallens rondell till Källängsvägen gäller under lördag och söndag i riktning mot Ropsten. Kl 8.00-19.30 lördag och kl 8.00-17.00 söndag.


Kyrkvägen
Det kommer inte gå att köra i riktning från Lidingö centrum till Lidingövallen (mellan Stockholmsvägen och Norra Kungsvägen) under tiden 8.00-19.30 lördag och kl 8.00-17.00 söndag 
(du kan alltså köra söderut på vägen, men inte norrut).

Kyrkvägen
Mellan korsningen från Läroverksvägen-Bredablicksvägen kan man inte köra mot centrum lördag och söndag kl 13.30-19.30.


Klicka på bilden för en större karta


Avstängda trafikljus
Vi tvingas stänga vissa trafikljus främst under lördagen och det är följande som berörs:

 • Korsningen Källängsvägen / N:a Kungsvägen
 • Korsningen Lejonvägen / N:a Kungsvägen
 • Korsningen Kyrkvägen / Kyrkallén 
 • Korsningen Läroverksvägen / Vasavägen
 • Korsningen Lejonvägen / Vasavägen

Begränsad framkomlighet
Där loppet passerar bilvägar finnas vägslussar/trafikvakter, vilket innebär begränsad framkomlighet i perioder under helgen. Dessa platser är:

 • Elfviksvägen vid Hustegaholm. (lördag)
 • Fågelöuddevägen. (lördag)
 • Södergarnsvägen. (lördag)
 • Bosövägen. (lördag)
 • Trolldalsvägen, vid Kyttingetippen. (lör-sön)
 • Kyttingevägen, vid Krabb-/Kräftvägen. (lör-sön)
 • Uddvägen, vid Sticklingebadet. (lör-sön)
 • Rödstuguvägen, längst nere vid viken. (lör-sön)
 • Tyktorpsvägen, vid Abborrparken. (lör-sön)
 • Tyktorpsvägen, väster om Sticklingevägen vid dammarna. (lör-sön)
 • Kyttingevägen, vid golfbanans södra spets. Se avsnitt Sticklinge överst på sidan ang. enkelriktningar. (lör-sön)

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer