Anmälningsvillkor

 

Din anmälan är bindande och de regler vi tillämpar följer enligt vad som anges nedan:

  • Lopp eller start som flyttas från ett datum till ett annat datum samma år: Du har möjlighet att flytta fram din startplats ett år. Vi kommer inte att återbetala din startavgift.
  • Loppet blir digitalt med egen tidtagning: Du kan välja att flytta din startplats till detta nya upplägg, eller flytta fram din startplats ett år. Vi kommer inte att återbetala din startavgift. 
  • Lopp som ställs in på grund av Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut eller myndighetsåtgärd till förhindrande av smittspridning av virus eller andra sjukdomar, återbetalas inte startavgiften.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Du har möjlighet att sälja/överlåta din startplats via Mina Sidor. Läs mer här.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens, kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Anledningen till att vi inte återbetalar startavgifter är att det är ideella idrottsklubbar (IFK Lidingö Friidrott och IFK Lidingö Skid- och Orientering) som samordnar och arrangerar Lidingöloppet. Alla intäkter i form av startavgifter som föreningarna erhåller från deltagarna används för att täcka föreningarnas kostnader för att arrangera loppen. Vi åtar oss betydande kostnader för förberedelser och arrangemang under hela året innan varje Lidingölopp, för att evenemanget ska kunna genomföras, vilka ska ersättas genom de deltagaravgifter som betalas in. Lidingöloppet är alltså inte en kommersiell aktör, utan en ideell verksamhet utan vinstintresse, som samordnar loppen.

På grund av pandemin under år 2020, var det inte möjligt att genomföra event på samma sätt som tidigare år. För att förhindra att löpare från tidigare år går miste om framtida event och erbjudande, åtar sig Lidingöloppet att fortsätta skicka ut nyhetsbrev under en period om 3 år till de personer som nu finns registrerade som mottagare av vårt nyhetsbrev. Detta innebär att personuppgifter i form av e-postadresser kommer att behandlas under denna tid. Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev kan du avregistrera dig via en länk längst ner i Nyhetsbrevet. Utskicket kommer då upphöra och även Lidingöloppets behandling av dina personuppgifter.

Villkoren gällande från och med 2021-01-21.
Förtydligande av villkor 2021-05-07

Folksams motionsloppsförsäkring
Vill du försäkra dig mot skada eller sjukdom kan du göra det genom att teckna Folksams motionsloppsförsäkring i samband med din anmälan till loppet. Läs mer om vad den innebär här.

På grund av Corona har många motionslopp tvingats ställa in . I vissa fall har det fysiska loppet ställts om till ett digitalt- eller annat Coronaanpassat lopp. Under Coronapandemin gör därför Folksam en tillfällig tillämpningsutökning av Folksams Motionsloppsförsäkring, vilket innebär att:

  • Motionsloppsförsäkring Bas och Stor gäller fullt ut när befintliga lopp tvingas ställa om till ett digitalt eller annat Coronaanpassat lopp.
  • Motionsloppsförsäkring Bas och Stor gäller alltså både för olycksfall som inträffar under det digitala eller Coronanpassade loppet samt återbetalning av anmälningsavgiften om man inte kan delta i loppet på grund av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Motionsloppsförsäkring Stor gäller även för olycksfall som inträffar på träning inför loppen.

Den utökade tillämpningen gäller från och med 2020-11-17.

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer