Malin Sund, cancerforskare: "Vardagsmotion kan minska risken för cancer"

Vi tog ett snack med Malin Sund, cancerforskare om varför just din insats i kampen mot cancer behövs.

Malin Sund, cancerforskare: "Vardagsmotion kan minska risken för cancer"

Vilka framsteg har du sett under din tid som yrkesverksam ?  
Jag jobbar framför allt med att titta på långtidsutfallen och biverkningar efter bröstcancerbehandling. Det är viktigt att vi studerar detta eftersom så många av våra patienter ändå överlever sin cancer och riskerar då drabbas av sena effekter efter behandlingen. 

De största framstegen jag sett under tiden som yrkesverksam  är att vi lärt oss att förstå att bröstcancer är flera olika sjukdomar där vi skräddarsyr specifika behandlingar, att den kirurgiska behandlingen blir allt mer minimal invasiv vilket ger bättre livskvalitet samt att vi fått målsökande riktade behandlingar som kan förbättra utfallet för kvinnor med aggressiva cancerformer. Så det är många framsteg!

Vilka forskningsprojekt avseende bröstcancer är särskilt angelägna just nu, och vad skulle det särskilt behövas stöd och resurser för?

Vad vi kan göra för att förebygga cancer och hur vi kan förbättra utfallet för kvinnor med spridd bröstcancer.

Sverige har bäst överlevnad i världen i fråga om bröstcancer, och uppemot 90 % av alla patienter lever efter 5 år. Vilka attribut i svensk cancervård tillskriver du den här fina statistiken?

Tidig diagnostik via screening, hög hälsomedvetenhet i befolkningen, god tillgänglighet i bröstcancervården.

Kan vardagsmotion minska risken för cancer? 
Ja det kan det och motion under pågående bröstcancer behandling är också nyttigt. Detta är något vi rekommenderar till patienterna.

Vilken känsla tycker du kan peppa den som ställer upp i Rosa Bandet-loppet i år - gemenskap, hoppfullhet, stolthet, eller kanske beslutsamhet och jävlaranamma inför de utmaningar som cancerforskningen står inför?
Allt detta!

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer