Nytt cykellopp planeras på Lidingö

Lidingöloppet blir arrangör av ett mountainbikelopp (MTB). I april kommer tester göras av banan som beräknas bli ca 6 mil. Medarrangör av loppet är Sweden Mountainbike.

Lidingöloppet har tagit fasta på den stora cykeltrend som vi upplever nu där fler utnyttjar cykeln som färdmedel till skolor och arbetsplatser. Tillsammans med Lidingö stad och i anslutning till de stora cykelsatsningar som genomförs planerar Lidingöloppet en manifestation i form av ett mountainbikelopp (MTB) som startar upp cykelsäsongen i slutet av april 2013.

- Vi driver tillsammans frågor kring hälsa och säkerhet och nyttjar det starka varumärke som Lidingöloppet redan besitter för att garantera god kvalitet på arrangemanget. I samarbete med Sweden Mountainbike som är experter på cykel skapar vi en bansträckning som är genomarbetad och går i vacker miljö. Tävlingen kommer att vara ett motionsarrangemang på dryga sex mil och vänder sig till alla som tycker att cykel är ett bra färdsätt, säger Tomas Hoszek generalsekreterare för Lidingöloppet.

- Att Lidingöloppet vill arrangera ett cykellopp på ön ligger helt i linje med Lidingö stads ambitioner att vara drivande i hälsoarbetet. Projektarbetet innebär förslag till sträckningar och förbättringar av säkerhet kring cykelleder vilket kommer att vara till fördel för Lidingöborna i vardagen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist.

2012 i samband med Runner’s World Lidingö Ultramarathon den 28 april kommer speciellt utvalda cyklister från både elit och motionär att teståka banan och tillsammans utvärdera hela sträckan för att inför 2013 erbjuda en underbar cykeltävling.
På Lidingö finns redan 180 km gång- och cykelvägar och nya anläggs allteftersom för att knyta ihop cykelnätet så att det ska gå att ta sig runt hela ön på cykel. Det är möjligt att cykla från Gåshaga på södra ön till Elfvik på norra. Att Lidingöborna är flitiga cyklister visar cykelbarometern vid gamla Lidingöbron. Över en halv miljon cyklister har passerat bron under 2011.
För mer information – Tomas Hoszek, Generalsekreterare Lidingöloppet 070-513 44 88. Kontakt kan även tas via press@lidingoloppet.se

Arrangör: Lidingöloppet arrangerar förutom Lidingöloppet även Lidingö Tjejlopp, Lidingö Stavgång, Lidingö Stafetten, Lidingö Ruset, Lilla Lidingöloppet, Knatteloppet, Ultra 50K och Blodomloppet (i Stockholm). Dessutom är man samarbetsparter till Lidingö Triathlon.

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer